Xenomide®

 

Nulpunt-generator

voor leven in vrijheid en gezondheid

 

 

 

Home Inleiding

Bescherming tegen Electrostress

Werking Xenomide®

Nulpunt-energie

Voor wie?

Prijs

Contact

 

Links

 

 

 

 

Xenomide®

 

De Xenomide® is een -0- punt generator in een piramidale vorm en levert een bovenmatige dynamische energie die elke cel in het lichaam beschermt tegen de pulserende straling van radar en/of UMTS masten en andere zware en lichtere vormen van straling in en om de leef en werkomgeving. Ook is de Xenomide in staat om diep herstellend in te grijpen in fysische structuren en de fysiologie van mens, dier en plant positief te beïnvloeden.

 

 

De Xenomide® ondersteunt fysieke genezing en (bevrijdende) activaties van bewustzijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau

*           fysiek niveau: ondersteunt en activeert het herstellen en vernieuwen van lichaamscellen volgens hun oorspronkelijke blauwdruk

*           emotioneel niveau: brengt emoties als angst, verdriet en woede in het bewustzijn en tot transformatie

*           mentaal: sterk activerende werking op bevrijding van beperkende overtuigingen (oorzaak van negatieve emoties)

*           spiritueel: activeert de verbinding met het nulveld van oneindig potentieel en zuiver bewustzijn

 

Kortweg samengevat brengt de Xenomide je naar het proces van verlichting (= einde van het lijden), het punt waarop jouw leven zich door jou heen kan leven en ontvouwen aan jezelf en de buitenwereld.

 

Zowel toepasbaar voor privé-gebruik in je woning als, vanwege het uitgestrekte bereik, bij uitstek ook geschikt voor toepassing in bedrijfsgebouwen en kantoren.

 

De prijs van de Xenomide bedraagt € 1.700,-- incl. BTW

 

Zelf zien en ervaren? Breng een bezoek aan mijn praktijk waar de Xenomide staat opgesteld.

 

 

Terug naar menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bescherming tegen Electrostress

 

Xenomide Beschermt tegen electrostress  veroorzaakt door straling en milieuvervuiling

 

Toenemende belasting in de werk- en woonomgeving vraagt om blijvende oplossingen die beogen de sterkste verstoorders waaronder de legio UMTS-masten en radar het hoofd te bieden door positief belastende luchtionen om te polen naar gezonde negatieve ionen en de vormen van straling in het lichaam te elimineren.

 

De Xenomide kan ingezet worden bij bedrijven, instellingen en particulieren. De Xenomide is een -0- punt generator. Dat wil zeggen dat de Energeia (nulpunt-energie) als het ware gedragen en geactiveerd wordt door blauw licht en laserstralen welke met de kracht van het kristal worden verspreid.

 

Wat is electrostress?

 

Electrostress is een normale reactie van het lichaam op bepaalde frequenties van stralingsbronnen die in- en/of buiten bedrijfspanden, uw kantoor en woning aanwezig zijn.

 

Deze reacties kunnen in ernst variëren. Dit hangt onder meer af van de gevoeligheid (en de mate van opgebouwde belasting) van de persoon in kwestie en van de sterkte van het stralingsveld. De voornaamste storingsbronnen voor het immuunsysteem van de mens zijn hoogfrequente en laagfrequente stralingsvelden.

 

Hoogfrequente bronnen 

Aanhoudend aanwezige straling

*            Digitale telefoons (DECT)

*           Zendmasten ten behoeve van gsm–gprsedge-UMTS-hsdpa-WIMAX Netwerken

*           Elektronische gas- en elektriciteitsmeters.

 

Straling wanneer in gebruik

*            Mobiele telefoons

*           Eco-DECT telefoons

*           Draadloze telefoons (volgens CT1+ norm: analoog systeem)

*           Draadloze (computer)verbindingen (WIFI)

 

Laagfrequente bronnen

Aanhoudend aanwezige straling:

*            Hoogspanningsmasten

*           Elektriciteitsnet in bedrijfspanden, kantoren en woningen.

 

Belasting door vervuiling

Positieve ionen

Positieve ionen zijn vervuilde luchtmoleculen die door hun gewicht naar beneden zakken waardoor de negatieve (gezondmakende) ionen in de minderheid komen. Positieve ionisatie ontstaat vooral in verstedelijkte gebieden. Negatieve (gezondmakende) ionisatie vind plaats in zuivere gebieden waaronder zeelucht, berg- en boslucht.

 

Lichamelijke reacties

 

Reacties op de graduele belasting van het immuunsysteem van de mens zijn alarmsignalen van het lichaam. Vaak zijn er vage klachten zoals:          

*            een gevoel van onrust, gejaagdheid;

*           een tintelend gevoel in onbedekte delen van het lichaam (hoofd, handen, armen);

*           symptomen van een opkomende verkoudheid (niezen, opgezette slijmvliezen van neus/keelholte, keelpijn, oorpijn;      

*           slaapproblemen en moeilijkheden met concentreren.

         

Later kunnen de klachten ernstiger worden:

*            hoofdpijn, maagpijn, duizeligheid, oververmoeidheid, vreemde pijnklachten, hyperventilatie, allergieën.

Al deze klachten zijn terug te voeren op een steeds verdere verzwakking van het afweersysteem van het lichaam. Hierdoor kunnen op den duur chronische ziekten  ontstaan, maar men wordt ook vatbaarder voor besmettelijke virusziekten.

 

Stralingsbelasting is een natuurlijk verschijnsel. Denk hierbij aan aardstralen veroorzaakt door verstoringen in het aardmagnetisch veld alsmede ook belasting door onweer en zonnewind. Echter, de huidige stand van de techniek confronteert ons met een dusdanige overbelasting dat ons immuunsysteem zich steeds moeilijker kan herstellen.

 

Kijk voor meer informatie en filmpjes over de gevolgen van electrostress bijvoorbeeld eens op de website van leefbewust.nl

 

 

Terug naar menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werking Xenomide

 

Nagenoeg alle middelen en methoden bedacht en gemaakt om stralingsbelasting in algemene vorm te neutraliseren, zijn gemaakt op grond van absorptievermogen, neutraliseringvermogen en omleidingbeginselen. Al deze methoden zijn van tijdelijke aard en nemen de belastende kracht niet of niet volledig weg en zijn vaak gericht op slechts één type belasting. Andere vormen zijn niet weg te nemen daar men anders binnen het bereik van de werking geen ontvangst van signaal heeft, zoals bv. UTMS, GSM en WIFI.

 

De Xenomide maakt Energeia of nulpunt energie vrij. Deze energetische kracht richt in de eerste plaats tegen elke vorm van materiële chaos en herstelt deze, brengt ordening aan door natuurlijke vormen hun coherentie en dus oorspronkelijke samenhang terug te geven. Dit houdt met name in dat cellen van biologische constituties van mens, dier en plant zich in hun oorspronkelijke polariteit herschikken. Dit betekent dat organismen die door o.a. vormen van stralingsbelasting zijn of worden beschadigd, door de coherentiebevorderende werking van de Energeia (0-punt energie) van de piramidevorm worden beschermd als ook hersteld en keren terug naar hun oorspronkelijke natuurlijke gedrag.

 

De kracht van de Xenomide wordt mede gegenereerd doordat er in de piramide elementen een uitsparing is gemaakt van een 2e piramide. Deze 2e piramide is een gelijkzijdige driehoek. De -0- punten van beide piramides dekken elkaar volledig zodat er zicht een soort -0- punt tot de macht 4 voordoet. Dit nulpunt van beide vormen valt precies in het hart van de een bergkristallen bol met een diameter van ongeveer 6 centimeter.

 

De energieproductie van de Xenomide kent een waarde van 1.000.000 Boviseenheden en het bereik is dermate groot dat het zelfs een groot bedrijfspand volledig overlapt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Energeia oftewel nulpunt energie?

 

Nulpunt energie staat voor de oerbron van energie, een allesomvattend energieveld dat mens, dier, plant en materie met elkaar verbindt. “Nulpunt” slaat op de oorspong van alle energie; de bron; de dimensie NUL waar alle andere dimensies uit voorkomen. Het nulpunt energieveld bevat het oneindige potentieel van waaruit onze creaties vorm en gestalte krijgen. Het is als het ware de blauwdruk van alle levende dynamische vormen en constituties die in meer of mindere mate over een bewustzijn beschikken.

 

Wanneer wij in staat zouden zijn ons helemaal los te maken van de gehechtheid aan onze creaties, zijn wij automatisch in volledige coherente verbinding met het nulpunt-energieveld. Dit zou betekenen dat wij vanuit transparantie en volgens onze oorspronkelijke staat van ZIJN, op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, in het hier en nu leven in eenheid en verbinding met alles wat IS. Synchroon en in harmonie.

 

De Xenomide draagt door middel van versterkte activatie en verspreiding van krachtige nulpunt energie bij aan de collectieve ontwikkeling naar meer en meer verbinding met onze oorspronkelijke kracht en staat van (bewust)zijn. Oftwel met de verbinding met Energeia.

De enige informatie de nulpunt energie uit zichzelf kan overdragen is de coherent scheppende en dus informatie van nature! Dit is de informatie die zieke cellen nodig hebben om zich te herstellen. Dit leidt dus tot geneeskracht daar, waar deze energie in contact komt met bio-fysische structuren. De sterkte van deze krachten en daarmee de sterkte van de piramidevorm bepaalt uiteindelijk de dieptewerking ervan.

 

 

Eenheidsveld

 

Zoals Einstein al heeft aangetoond, bestaan wij als mens niet alleen maar uit een stoffelijk lichaam. We zijn een energieveld dat opgebouwd is uit atomen en moleculen waarvan ons stoffelijk lichaam onderdeel uitmaakt. Dit energieveld wordt in de quantumfysica het nulpuntveld (ook wel eenheidsveld, quantumveld of Energeia) genoemd. Middels dit nulpuntveld, van puur bewustzijn en oneindig creatiepotentieel, is alles en iedereen met elkaar verbonden.

 

Vanuit de quantumfysica is bewezen dat de energie in het nulpuntveld altijd in beweging is en dat de beweging van deze energie wordt beïnvloed door de intentie van de waarnemer. Er is dus geen objectieve waarneming mogelijk. De nulpuntveld-energie neemt de vorm aan van hetgeen de waarnemer ziet (vanuit zijn/haar overtuigingen, ervaringen, wensen, verwachtingen en intenties). Zo creëert iedere waarnemer, wij allemaal dus, zijn of haar eigen “waarheid”.

 

 

 

Terug naar menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is de Xenomide® geschikt?

 

De Xenomide® is zowel toepasbaar voor privégebruik in je woning als, vanwege het uitgestrekte bereik, bij uitstek ook geschikt voor toepassing in bedrijfsgebouwen en kantoren.

 

Zelf zien en ervaren? Meer informatie en advies? Opsporen van overmatige belaste punten in woning of bedrijfspand?

 

Maak een afspraak voor een bezoek.

 

Prijs

 

De prijs van de Xenomide bedraagt € 1.700 inclusief BTW

 

 

Contact

 

 

Het Blauwe Kristal

Iris Lenderink

Bastion 22

7411 DB  DEVENTER

 

T 0570 – 22 00 01  (meestal zul je het antwoordapparaat krijgen, laat je naam en telefoonnummer achter dan bel ik nog dezelfde dag terug)

M 06 – 55 337 101

E klik hier voor mail

 

 

Kvk nr.: 08111042

 

Terug naar menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

 

De Xenomide draagt bij aan een leven in gezondheid en innerlijke vrijheid. Voor meer informatie en coaching en begeleiding klikt u:

Pure Vibrations, heling en bekrachtiging

 

 

Terug naar menu